skip to main content
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

GIỚI THIỆU CHUNG VỀ THƯ VIỆN


I. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ:

1. Chức năng
Thư viện của Trường có chức năng phục vụ hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học của cán bộ, giảng viên và người học của Trường.
2. Nhiệm vụ
2.1. Tham mưu giúp Ban Giám hiệu trường các hoạt động về quản lý, phục vụ và phát triển Thư viện của Trường.
2.2. Tổ chức xử lý, sắp xếp, lưu trữ và bảo quản, quản lý tài liệu; xây dựng hệ thống tra cứu tài liệu đáp ứng tốt nhu cầu của bạn đọc và sự phát triển của thông tin thư viện.
2.3. Phục vụ và hướng dẫn bạn đọc khai thác, tìm kiếm, sử dụng hiệu quả các nguồn tài liệu và các sản phẩm dịch vụ thông tin, thông qua các hình thức phục vụ của Thư viện.
2.4. Bổ sung, phát triển nguồn lực thông tin, tài liệu trong nước và nước ngoài, đáp ứng nhu cầu giảng dạy, học tập, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ của Trường.
2.5. Thu nhận và quản lý tài liệu từ các công trình nghiên cứu khoa học đã được nghiệm thu, các tài liệu hội thảo, luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ của cán bộ, giảng viên và người học; các chương trình đào tạo, giáo trình, bài giảng và các dạng tài liệu khác của Trường để phục vụ nhu cầu của bạn đọc. 2.6. Triển khai ứng dụng thành tựu khoa học công nghệ tiên tiến và công nghệ thông tin vào công tác Thư viện.
2.7. Tổ chức, quản lý cán bộ và tài sản theo sự phân cấp của Hiệu trưởng. Thực hiện tốt công tác kiểm kê hàng năm và báo cáo định kỳ theo đúng quy định của Trường và cơ quan chủ quản.


II. DANH SÁCH CÁN BỘ, VIÊN CHỨC

Tổ Thư viện hiện nay có cơ cấu tổ chức như sau:

1.Văn Thị Thanh Trà
Chức danh: Trưởng Thư viện; Điện thoại: 093.622.6289; E-mail: vanthanhtra@ufl.udn.vn
2.Thái Thị Ngọc Ánh
Chức danh: Chuyên viên; Điện thoại: 090.922.5780; E-mail: ttnanh@ufl.udn.vn
3.Nguyễn Thị Hương
Chức danh: Nhân viên; Điện thoại: 0905770215; E-mail: nthuong@ufl.udn.vn
4.Nguyễn Thị Minh Thi
Chức danh: Kỹ sư; Điện thoại: 0902200249; E-mail: ntmthi@ufl.udn.vn
5.Hoàng Thị Thanh Thủy
Chức danh: Chuyên viên; Điện thoại: 0934972571; E-mail: httthuy@ufl.udn.vn


III. NHIỆM VỤ CỦA VIÊN CHỨC TẠI CÁC BỘ PHẬN CỦA THƯ VIỆN

1. Phục vụ phòng đọc sinh viên
2. Phục vụ phòng chuyên đề dành cho cán bộ, giảng viên và học viên sau đại học
3. Xử lý kỹ thuật - nghiệp vụ
4. Quản lý phòng máy tính nối mạng và phần mềm chuyên dụng phục vụ sinh viên và học viên (Gọi chung là người học).
5. Quản lí, bảo quản kho và cho mượn sách, tài liệu…


III. MÔ HÌNH CỦA THƯ VIỆN TRƯỜNG

1. Phòng xử lí Nghiệp vụ thông tin - thư mục và mượn, trả của bạn đọc;
2. Phòng đọc sinh viên ;Phòng máy tính nối mạngvà sử dụng phần mềm để tra cứu tài liệu
3. Phòng Chuyên đề: Phòng đọc dành cho cán bộ, giảng viên và học viên sau đại học;
+ Lưu trữ và khai thác các tài liệu nội sinh thu nhận từ các đề tài nghiên cứu khoa học của cán bộ, giảng viên (CBGV) và người học đã nghiệm thu; các luận văn, luận án của học viên cao học và nghiên cứu sinh đã bảo vệ; các khóa luận tốt nghiệp của sinh viên và sách, giáo trình, bài giảng do CBGV của Trường biên soạn đã xuất bản.
4. Kho sách, giáo trình, tài liệu:
+ Tài liệu được sắp xếp theo Chuyên ngành đào tạo và chuyên ngành khoa học.
+ Xử lý kỹ thuật theo nghiệp vụ Thư viện; tiến tới sử dụng mã vạch


THÔNG BÁO

Thông báo tổ chức hướng dẫn bạn đọc sử dụng phần mềm Thư viện

Thư viện sẽ tổ chức hướng dẫn bạn đọc sử dụng phần mềm Thư viện mới vào 14h00 thứ năm hằng tuần tại phòng đọc Thư viện. Thời gian bắt đầu hướng dẫn từ ngày 11/05/2018.

Trân trọng kính mời quý đọc giả đến tham dự.


Thông báo dùng thử CSDL ScienceDirect

Trường Đại học Ngoại ngữ sẽ được cấp quyền dùng thử CSDL ScienceDirect trong thời gian 1 tháng từ ngày 01/06/2018 đến 30/06/2018.

Kính đề nghị giảng viên, sinh viên có nhu cầu sử dụng thì cung cấp thông tin vào phiếu đăng ký sử dụng CSDL ScienceDirect của từng cá nhân (có mẫu kèm theo) để được cấp mã đăng nhập.

Mẫu đăng ký tải tại đây


Hướng dẫn tra cứu tài liệu, tải về tại đây


Hướng dẫn đặt mượn và gia hạn tài liệu, tải về tại đây


Nguồn tài liệu mở, tải về tại đây


Cơ sở dữ liệu, tải về tại đây


Giới thiệu sách mới, tải về tại đâyNỘI QUY THƯ VIỆN


Điều 1: Thời gian phục vụ

1. Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần;

2. Mở cửa từ 7h00’ đến 20h00’.


Điều 2: Đối tượng phục vụ

Giảng viên, Cán bộ viên chức, Nghiên cứu sinh, Học viên cao học, Sinh viên trong nhà trường.


Điều 3: Bạn đọc sử dụng thư viện

1. Xuất trình thẻ sinh viên, học viên cho thủ thư khi vào thư viện;
2. Mượn, đọc tài liệu tại chỗ 02 bản/01 lần;
3. Bạn đọc mượn chìa khóa tủ cá nhân tại bàn thủ thư;
4. Trang phục nghiêm túc, giữ gìn trật tự;
5. Không cho người khác mượn thẻ, sử dụng chung thẻ, sử dụng thẻ của người khác;
6. Không đem chất cháy nổ, đồ ăn thức uống vào thư viện, không hút thuốc, viết, vẽ lên tài sản của thư viện;
7. Không tự ý mang các loại hình tài liệu ra khỏi phòng đọc, không xáo trộn vị trí tài liệu trên giá, đóng mở các thiết bị điện;
8. Không dùng máy tính để truy cập nội dung có tính chất phản động, không lành mạnh;
9. Bạn đọc tự bảo quản tài sản, đồ dùng học tập cá nhân, thư viện sẽ không giải quyết bất cứ trường hợp mất mát hay thất lạc tài sản của bạn đọc.


Điều 4: Xử lý vi phạm

1. Thư viện có quyền từ chối phục vụ bạn đọc khi vi phạm những quy định trên;
2. Tùy theo mức độ vi phạm sẽ có những hình thức xử lý theo quy định của thư viện và Hội đồng Kỷ luật nhà Trường.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...